Szent Vince Szeretet Egyesület Zirci Szervezet

A Helyismeret wikiből

Szent Vince Szeretethölgyeinek Zirci Egyesülete

Szent Vince Szeretet Egyesület

1617. VIII. 26: Páli Szent Vince által alapított női egyesület a szegény betegek valláskülönbségre való tekintet nélküli testi-lelki gyámolítására. Magyarországon az első Szent Vince Szeretet Egyesületet 1917-ben a budai ciszterci plébánián alapították. 1929: Budapesten 9, vidéken 11 ~ működött. 1935: Budapesten nemzetközi konferenciát tartottak. Taglétszámuk 1937: 3303, 1942, 50 -ben 1100 fő . A helyi ~ igazgatója a plébános, országos igazgatója a lazaristák tartomány főnöke, központja Budapesten, az Irgalmas Nővérek anyaházában (XI. Nagyboldogasszony útja 27.) volt. Lapja 1924-42: a Szent Vince Értesítő. 1949. XI. 19: a belügymin. föloszlatta, vagyonát kisajátította.

Szent Vince Szeretethölgyeinek Zirci Egyesülete

A Szent Vince Szeretethölgyei zirci egyesületének szervezése 1932
Szent vince konyha01.jpg
augusztusában kezdődött, s még abban az évben, december 4-én 52 pártolótaggal meg is alakult a szegények gondozására, ellátásra.

Az egyesület egész évben fogadta az adományokat, gyűjtési akciókat szervezett és rendszeresen beszámolt tevékenységéről, az adományok, bevételek felhasználásáról.

Eszerint 1937-ben Werner Adolf apát úr 324 P értékű terménnyel, a rendház tagjai 120 P értékű ruhaneművel és pénzadománnyal segítettek, Zirc község társadalma 410 P 92 fillér értékű természetbeni és készpénzadománnyal járult hozzá a szegények megsegítéséhez. Dr. Szemmelveisz Ferenc orvos és Kovasóczy István gyógyszerész vállalták az egyesület szegénytagjainak díjtalan gyógykezelését és orvossággal való ellátását.

A csetényi uradalom 167 P 20 fillér értékű terménnyel, az óbányai uradalom 136 P értékű liszttel, a pénzeskúti uradalom 25 mázsa burgonyával, a tündéri uradalom 48 P értékű liszttel, a kardosréti Walla-uradalom 50 kg sertéssel, a csőszpusztai állami uradalom 60 P értékű burgonyával járult hozzá az egyesület munkájához.

Az egyesület minden ősszel megszervezte a „szentvincés napot", melynek bevételét a szeretetkonyha fenntartására fordították. A szeretetkonyhán naponta 32 egyén kapott meleg ételt, 47 többgyermekes család részesült szeretetcsomag-adományban 338 P 70 fillér értékben. Hatan kaptak cipőt 53 P, 47 egyén részesült ruhasegélyben 253 P, öt család lakbérét fedezték 65 P, és kilenc család kapott 7 hónapon keresztül tejsegélyt 246 P értékben.

A szeretetkonyha és segélyezések összköltsége 1697 P 70 fillér volt. Az apát úr ezenkívül 65 családnak 124 köbméter fát adott, és Szent Bernát ünnepén 31 szegényt vendégelt meg bőséges ebéddel és borral, melyet az Isteni Szeretet Leányai zárdájában rendeztek meg. A szeretetkonyhán is ők főztek a községben élő asszonyok segítségével.

1939-ben már érezhető volt a háborúra való készülődés, egyre kevesebb adomány érkezett az egyesülethez. Többször kellett a lakosokhoz fordulni felhívással. Egyre-másra elmaradtak a korábban oly népszerű „névnap-megváltások", melynek összege kinek-kinek tehetségéhez volt mérhető, de a sok kisebb, 10-20 P-s pénzbeni és természetbeni adomány is sokat számított.

Az 1943. január 19-én tartott közgyűlésen ünnepelték a Szent Vince Szeretethölgyei zirci egyesületének 10 éves fennállását, ahol elkészítették a 10 év mérlegét. Eszerint a természetbeni és a pénzbeni adományokból befolyó bevétel 30 000 P-t tett ki. Az egyesület 1950-ig működött. Ezen idő alatt ellátta a szegényeket, a rászorulókat, és már nemcsak karitatív tevékenységével, hanem a háborús sérültek, hadiárvák ápolásával és gondozásával.

Forrás:

  • Magyar Katolikus Lexikon
  • Koósné Stohl Ilona: Szociális gondoskodás Zircen II. : Szeretetkonyha a rászorulóknak In.: Zirc és Vidéke 1992.03. szám
  • Zirc anno... A régi Zirc képeslapokon. Szerk. Müller Anikó. Zirc, Agenda-natura Kft. 2007.