Szöllősy Nina síremléke

A Helyismeret wikiből
Szöllősy Nina síremléke
Szollosy.JPG
Helye: Református temető (jobb oldal) Lóczy Lajos u. (Arács)
Felavatva: 1861. augusztus 5.
Alkotó(k):
Anyaga: márvány
Felirat:
Szöllősi Ninának a magyar színművészet idő előtt lehullott szép csillagának por-részei pihennek itt áldólag lengnek felette a remény szeretet és hit.

Született 1843 évi május hó 29 dikén meghalt 1861 évi febriarius hó 20 dikán.

„A szív önnön tüzében hamvad el, / Ha szenvedélye égő lángra gyult / Igy lángolál a szín művészetért, / S kiégett benned fényes csillagunk. / Nemes tüzed a sír felé sodort, / A por lehullt, a lélek égreszállt, / A szín művészet tisztelői itt / Könnyezve mondanak áldást reád.”


Újraállítva: 1979. szeptember 4.


Szőllősy Nina színésznő (Kecskemét, 1843. május 29. – Balatonfüred, 1861. február 20.). Szülei is színészek voltak, ő már gyermekként fellépett. Később anyjával együtt többször játszott Füreden Latabár Endre társulatában. Főleg népszínművekben volt sikeres. Versei, elbeszélései is megjelentek. Blaha Lujza írta: „mint mellbeteg, üdülést keresendő jött Füredre, az ősz beálltával már nem tudott onnét elutazni, s a tél folyamán ott halt meg.” A tehetséges színésznő tisztelői gyűjtést indítottak síremlékére, amelyet ünnepség keretében állítottak fel. A sírkövén olvasható verset Pap Gábor, a korábbi arácsi, művészetpártoló lelkész írta. Augusztus 11-én a színházban emlékestet tartottak, amelyen Felekiné Munkácsi Flóra is szavalt. 1979-ben Szekér Ernő és támogatói a temető félreeső részén álló, olvashatatlan szövegű síremléket megtisztították, rendbe tették, megkoszorúzták. A református egyház helyet biztosított, ahol felállították a temetőben nyugvó két másik színésznő, Szilágyi Nina és Balla Béláné rendbehozott sírkövét is, így alakult ki az emlékhely. Itt mondott beszédet 1980-ban a Magyar Játékszín rendezvényeinek keretében dr. Cenner Mihály színháztörténész. Azóta a Kőszínházi Napokon minden évben megkoszorúzzák a síremlékeket


Forrás

Balatonfüred emlékjelei. Balatonfüred, 2004.