Nagy Lajos (kántortanító)

A Helyismeret wikiből

NAGY Lajos (Vp., 1848. nov. 28.–Vp., 1929. szept. 2.) kántortanító.

Élete

A gimnázium elvégzése után, az 1864–1867-es években tanítógyakornok Nagyvázsonyban és Vászolyon. 1869-ben, Esztergomban szerzett tanítói oklevelet. Még az évben tanító Veszprémben Huber Károly mellett, akinek Petronella nevű lányát 1871-ben feleségül vette. Egy évig a Somogy megyei Beleznán tanított, majd visszaköltözött Veszprémbe. Két évig a Szent László Iskolában, majd negyven esztendeig a Szent Anna Iskolában tanított. 1888-ban Rák Jánossal együtt alapították meg az Egyházmegyei Tanítóegyesületet, kidolgozta annak szervezési- és alapszabályzatát. Önképző- és segélyegyletet alapított a Veszprém-környéki tanítókörben, melynek hosszú ideig elnöke volt. Nyugdíjazása után, 1912-től a Veszprémi Gazdasági Egyesület ügyeit irányította. A veszprémi Felsővárosi (Dózsaváros) temetőben, családi sírboltban nyugszik.

Művei

  • A Veszprém-egyházmegyei Római Katholikus Tanítóegyesület évkönyve. Az 1889–93. évekről. (Szerk.: ~.) Veszprém, 1894.

Irodalom

  • Nagy Lajos. (Nekrológ.) = Veszprémi Hírlap, 1929. szept. 8.