Láng Ince Pál

A Helyismeret wikiből

Láng Ince Pál, OCist
(Szentpéter, Moson vm., 1868. ápr. 5.-Pannonhalma, 1955. nov. 2.) főgimnáziumi tanár.

Élete:

1886. VIII. 29én lépett a rendbe. 1893. VII. 31: ünnepélyes fogadalmat tett, VIII. 6: pappá szentelték.
1893-94: Innsbruckban tanult, teológiából doktorált. 1894: Zircen novicmester, apáti jegyző. 1895: Budapesten a rendi növendékek tanára, 1896: vegytan szakos tanári oklevelet szerzett és doktorált. 1897: Székesfehérvárott gimnáziumi tanár, 1905: Zircen novícmester. 1906: Budepsten spirituális. 1909: Zircen plébános, 1911: hittanár, közben Budapeten spirituális. 1914: Székesfehérvárott gimnáziumi tanár. 1919: Nagyesztergáron, 1923: Szentgotthárdon plábános. 1925: Zircen teológia tanár és spirituális. 1930: Szentgotthárdon könyvtáros és gyóntató. 1933: Olaszfalun jószágkormányzó, majd Szentgotthárdon könyvtáros és gyóntató, 1938: tiszttartó. 

Művei

  • Kat. vallástan a gimn. felsőbb osztályai számára. 1-2. rész. Írta T. Dreher. Ford. Székesfehérvár, 1898.
  • Gyónási könyvecske gyermekek számára. Írta uő. Ford. Bp., 1900.
  • Venite adoremus! Katolikus oktató és imádságoskönyv a tanulóifjúság számára Összeáll. Uo., 1902.
  • Katolikus hittan a középiskola 5. osztály számára és magánhasználatra. Írta E. Cauly. Ford. Székesfehérvár, 1904.
  • Kat. erkölcstan a középisk. 6. o. sz. és magánhasználatra. Franciából fordította és az új tantervre alkalmazta. Uo., 1905.
  • Apologetika, vagy a keresztség isteniségének bizonyítása. Írta E. Cauly. Ford. Bp., 1907.
  • Katolkis szertartástan Középiskolai használatra. Székesfehérvár, 1915. 88


Forrás:

Magyar Katolikus Lexikon