Kozák Károly

A Helyismeret wikiből
Kozak Karoly.jpg

KOZÁK Károly, K. S. Károly (Budapest, 1920. augusztus 31. – Budapest, 1989. december 23.) régész, muzeológus, művészettörténész.

Élete

A polgári iskola elvégzése után vasesztergályosnak tanult, 1945 és 1948 között Keszthelyen a középiskolai fiúinternátusban nevelő. 1949-ben a Pápai Tanítóképző Intézetben tanítói oklevelet szerzett, 1951-ig Kuncsorbán, az általános iskolában tanított. 1956-ban a budapesti tudományegyetem régész–muzeológus szakán szerzett oklevelet. 1957 és 1966 között a Magyar Nemzeti Múzeum fegyvertárának régész-muzeológusa, 1966-tól a Műemléki Felügyelőség régésze és régészeti csoportvezetője. 1971 után a budapesti műegyetemen megbízott előadó. Feltárta a sümegi várat, egyúttal irányította az egri vár feltárását. A sümegi várban végzett feltárásai, építéstörténeti és építésszerkezeti vizsgálatai lehetővé tették a várrom korszerű felújítását. Részt vett a szekszárdi, szigligeti, győri, celldömölki, kácsi, lovászpatonai, zalaszántói apátságok, illetve templomok feltárásában is. Egész sor középkori templom és más objektum kutatásánál volt ásató régész vagy szakértő tanácsadó: szigligeti Avasi templom, ugodi várdomb és templom, tihanyi Árpád-kori remetetelep stb. Művészettörténészként elsősorban a 13. századi magyarországi templomépítészettel foglalkozott. Több évtizeden keresztül kutatta a szerzetesrendek történetét, építészeti sajátosságait. Különösen a kerámiák, a gótikus és reneszánsz kályhák, kályhacsempék érdekelték, s foglalkozott középkori kőfaragványokkal is. Jelentős kiállításokat rendezett a sümegi és az egri várról. Fegyvertörténeti kutatásai is jelentősek. Tanulmányai országos periodikákban, megyei és helyi múzeumi évkönyvekben jelentek meg. A Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára sorozatban kilenc kötete jelent meg.

Művei

  • A sümegi vár. (Társszerző.) Budapest, 1958.
  • Szigliget. Budapest, 1960.
  • Sümeg. (Társszerző.) Budapest, 1965.
  • Az egri vár. Budapest, 1973.
  • Szigliget. Veszprém, 1974.

Irodalom

  • UZSOKI András: Kozák Károly. = Acta Archaeologica, 1995.
  • LUDWIG Emil: Rekviem a régészért. Tíz éve halt meg Kozák Károly. = Napi Magyarország, 1999. évf. 300. sz.