Eötvös Károly

A Helyismeret wikiből
Eotvos Karoly.jpg

EÖTVÖS Károly (Mezőszentgyörgy, 1842. március 11. – Budapest, 1916. április 13.) író, újságíró, ügyvéd, politikus.

Élete

Az akkor Veszprém megyéhez tartozó Mezőszentgyörgyön született, középiskoláit a Pápai Református Kollégiumban végezte. 1860 és 1862 között a Pápai Jogakadémián végzett tanulmányokat, majd 1866-ban, Kerkápoly Károly meghívására pár hónapig a városban dolgozott. Erre az időre esnek első irodalmi próbálkozásai. A jogi államvizsgát már Pesten tette le. Veszprémben megyei aljegyző, majd királyi ügyész. 1866-ban Veszprém címmel megindította a város első hetilapját. 1872-ben a veszprémi választókerület ország-gyűlési képviselőjének választották. A Deák-párthoz csatlakozott és a Pesti Naplóba írta cikkeit. 1878-ban Budapesten ügyvédi irodát nyitott, sokat publikált. A magyar közélet egyik meghatározó egyénisége lett, amikor vállalta és sikerrel védte a tiszaeszlári zsidóellenes vérvádper gyanúsítottjait. A per anyagát 1904-ben, három kötetben jelentette meg. (Új kiadása: 1968-ban.) Regényei, novellái közül azok a legsikerültebbek, amelyekben közvetlen személyes élményeit vagy a szabadságharc eseményeit elevenítik fel. Kiváló jellemrajzokat írt Táncsics Mihályról és Madarász Józsefről. Kiemelkedő alkotása az Utazás a Balaton körül. E munkában jelentős kultúrtörténeti, és néprajzi kincsekkel gazdagította az utókort. Sírja a veszprémi Alsóvárosi temetőben van. 1968-ban a Veszprémi Megyei Könyvtár és az Alsóörsi Művelődési Ház vette fel a nevét. Két mellszobra van a megyében. Egyik Zalai Csiszár János alkotása Balatonfüreden a Gyógy téren, a másik, Borsos Miklós alkotása Veszprémben, a megyei könyvtárban található. Balatonfüreden utca őrzi nevét.

Művei

 • Aki örökké bujdosott és egyéb elbeszélések. Budapest, 1901.
 • Deák Ferenc és családja. 1–2. Köt. Budapest, 1905.
 • Utazás a Balaton körül. 1–2. Köt. Budapest, 1901., 1957., 1982.
 • A nagy per, mely ezer éve folyik s még sincs vége. 1–3. Köt. Budapest, 1904.
 • A Bakony. Budapest, 1909.
 • A balatoni utazás vége. Budapest, 1909.
 • A Jókai-nemzetség. Budapest, 1906.
 • Megakad a vármegye. (Vál. elb.) Budapest, 1952.

Irodalom

 • DOLMÁNYOSNÉ PATAKI Vera: Eötvös Károly, (1842–1916). = Kortárs, 1966. 4. sz.
 • GERENCSÉR Miklós: A gyűlölet ellenfele. (Életrajzi r.) Budapest, 1970.
 • TÓTH Jánosné: Eötvös Károly. Bibliográfia. Veszprém, 1987.
 • KÖVY Zsolt: Eötvös Károly és Pápa. = Horizont, 1988. 4. sz.
 • HUDI József: Amilyennek látni szerette volna. Eötvös Károly és családja. = Új Horizont, 1992. 2. sz.
 • Eötvös Károly 1842–1916. Vár ucca tizenhét. Negyedévkönyv, 1996. Veszprém, 1996.
 • A dunántúli táj, mint művészeti élmény és történeti emlék Eötvös Károly munkásságában. = PRAZNOVSZKY Mihály: Tájirodalom. Veszprém, 1996.
 • HUSZÁR Ágnes: Eötvös Károly nagy pere. = Új Horizont, 2002. 2. sz.