Bán Aladár Károly

A Helyismeret wikiből
Ban Aladar Karoly.jpg

BÁN Aladár Károly, 1889-ig Bánwárth Károly Mór (Várpalota, 1871. november 3. - Győr, 1960. szeptember 24.) költő, műfordító, irodalomtörténész.

Élete

Veszprémben a piaristáknál kezdte, Pápán a Református Kollégiumban folytatta, és Székesfehérvárott fejezte be a középiskolát. Ciszterci szerzetesnek készült, de kilépett a rendből. 1896-ban a budapesti tudományegyetemen tanári oklevelet és bölcsészdoktori diplomát szerzett. Már diák korában verselgetett, első sikerét Pápán aratta, ahol 1887-ben elnyerte a kollégium legjobb poétája számára kiírt díjat. Az egyetem elvégzése után négy évig Temesváron, 1900 és 1932 között Budapesten gimnáziumi tanár. Főleg a magyarral rokon népek irodalmával és költészetével foglalkozott. 1921 és 1936 között a Turán c. folyóiratot szerkesztette. A finn és az észt irodalom jelentős fordítója, számtalan néprajzi és irodalomtörténeti tanulmány szerzője. Finn- és észtországi útjain népköltészeti gyűjtést is végzett. Várpalotán utca és általános iskola viseli nevét, ahol kőből készült mellszobra (B. Bartha István alkotása) és emléktáblája van. Irodalmi és tudományos hagyatékát 1965 óta a Krúdy Gyula Városi Könyvtár őrzi.

Művei

Verseskötetei:

  • Egyedül. Budapest, 1898.
  • Áhítat szárnyán. Budapest, 1900.
  • Felhők és sugarak. Budapest, 1911.
  • Urali dalok. (Eredeti és fordított költemények.) Budapest, 1939.

Jelentős fordításai és egyéb művei:

  • Kanteletár. (A finn népköltészet gyöngyszemei.) Budapest, 1902.
  • Kalevipoeg. (Az észtek nemzeti eposza.) Budapest, 1929.; Új kiad. 1960.
  • A finn nemzeti irodalom története. Budapest, 1926.

Irodalom

  • KOROMPAY Bertalan: Bán Aladár Károly. = Ethn, 1961. 2. sz.
  • KÖNCZÖL Imre: Bán Aladár Károly emlékezete. Várpalota, 1971.
  • DIÓSZEGI Vilmos: Bán Aladár Károly, a finnugor hitvilág kutatója. = Ethn, 1972. 2-3. sz. (Magyar múzeumi arcképcsarnok: †Budapest, 1960. szept. 26.)