Antal Géza

A Helyismeret wikiből
Antal Geza.jpg

felsőgelléri (Tata, 1866. március 17. - Pápa, 1934. december 30.) református püspök, teológiai író.

Élete

Középiskoláit Tatán kezdte, majd a Pápai Református Kollégiumban végezte, teológiát tanult, lelkészi oklevelet szerzett. Tanulmányait 1885-től Utrechtben folytatta. Pápán 1888-tól a Református Főgimnázium, 1899-től a Református Teológiai Főiskola tanára. Közben 1893-ban, Bécsben bölcsészdoktorátust szerzett. Az USA-ban és Hollandiában tartózkodott néhány évig, ahol (holland írónő felesége révén is) a magyar-holland barátság elmélyítésén fáradozott. 1924-től a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, 1927 után Pápa város lelkésze. 1929-ben díszdoktori címet kapott. 1910 és 1918 között Pápa város országgyűlési képviselője. Püspökként tagja volt a felsőháznak. 1897-től felelős szerkesztője a Dunántúli Protestáns Lapnak. A választójog kiszélesítése és titkossága mellett foglalt állást. Számos vallási, történeti, filozófiai írása és szépirodalmi fordítása jelent meg. A magyar irodalom klasszikusait ültette át holland nyelvre. 1929-ben a debreceni egyetem a teológia doktorává választotta. Saját költségén építtette meg egyházkerülete levéltárát. Végrendeletében vagyonát és könyvtárát a Pápai Református Főiskolára hagyta. Egyházi, irodalmi és politikai magánlevelezését a Dunántúli Református Egyházkerület Levéltára őrzi. A pápai Alsóvárosi temetőben fekete-márvány síremléke van, a városban tér őrizte nevét. Pápa város díszpolgára.

Művei

 • Die holländische Philosophie im XIX. Jahrhundert. Utrecht, 1888.
 • Fichte J. G. és az ethicizmus az újabb vallásbölcsészetben. Pápa, 1891.
 • Pápa város irodalomtörténete. = Pápa város egyetemes leírása. Pápa, 1905.
 • A vidéki városok helyzete. Budapest, 1897.
 • A heidelbergi káté, 57 egyházi beszédben. Debrecen, 1902.
 • Az amerikai magyarság jövője nemzeti szempontból. Pápa, 1908.
 • Kálvin, mint pedagógus és iskolaalapító. Budapest, 1909.
 • De Ruyter Mihály emlékezete. Budapest, 1926.

Irodalom

 • Emléklapok Antal Gézának...40 éves jubileumi ünnepségéről. Pápa, 1929.
 • PONGRÁCZ József: Antal Géza irodalmi munkássága. Pápa, 1929.
 • PONGRÁCZ József: Antal Géza püspök. Pápa, 1935.