Alexovics Vazul

A Helyismeret wikiből

(Eger, 1742. január 4. - Pest, 1796. április 2.) pálos tanár, hitszónok.

Élete

1757-ben görögkeletiből lett római katolikus. 1765-ben lépett a pálos rendbe. Pápán bölcsészetet, Pécsett teológiát tanult. 1767-ben szentelték pappá. 1768-tól a pápai gimnázium tanára. 1779-től Pécsett, Pesten, 1782 után Nagyszombatban tanított. A rend feloszlatása után, 1796-ban Pestre rendelték hitszónoknak. 1792-től ismét tanár. Beszédeiben a felvilágosodás, a racionalista gondolkodás, a hitetlenség és az erkölcsi romlás ellen harcolt. Verseghy Ferenc ellenfeleként támadta a felvilágosodás eszméit és a szabadkőművességet, követelte a cenzúra szigorítását.

Művei

  • Ünnepnapi prédikációk. Pest, 1789.
  • Vasárnapi prédikációk. 1-4. Köt. Pest, 1790-1791.
  • A könyvek szabados olvasásáról. Pest, 1792.

Irodalom

  • ECKHARDT Sándor: A francia forradalom eszméi Magyarországon. Budapest, 1924.
  • KÖZI-HORVÁTH József: A legnagyobb pálos szónok. Győr, 1930.