Zákonyi Ferenc

A Helyismeret wikiből
Zakonyi Ferenc.jpg

ZÁKONYI Ferenc (Romonya, 1909. augusztus 28. – Balatonfüred, 1991. május 29.) hivatalvezető, író, helytörténeti kutató.

Élete

Középiskoláit Pécsett végezte, ugyanott 1936-ban jogi diplomát szerzett, majd 1937-ben államtudományból doktorált. Siófokon nevelkedett, ott ismerte meg a Balaton és vidékének életét, vált a táj múltjának és művelődéstörténetének szenvedélyes kutatójává. 1937 és 1950 között segédjegyző, majd főjegyző Balatonszabadiban, Mezőkomáromban, Berhidán és Siófokon. Siófoki Füzetek címen kiadványsorozatot indított. Molnár István táncművésszel Balatoni Népfőiskola néven néprajzi irányú szabadiskolát szervezett, amely 1946-tól 1949-ig működött. 1947-ben Siófokon az idegenforgalmi hivatalt segített létrehozni. 1951-ben Balatonfüredre költözött és itt az év március 1-jétől életre hívta a Veszprém Megyei Idegenforgalmi Hivatalt, amelynek nyugdíjaztatásáig, 1970. január 1.-ig vezetője volt. Több tucat útikalauzt írt és szerkesztett. Várak, műemlékek helyreállítását, emléktáblák és szobrok elhelyezését kezdeményezte, szervezte és irányította Veszprém megye, a Bakony és a Balaton településeinek többségében. Legjelentősebb munkája a Balatonfüred c. monográfia. A balatonarácsi ref. temetőben nyugszik. Balatonfüreden utcanév, a füredi Balatoni Panteonban, és Siófokon, a Szabadság téren tábla őrzi emlékét. Balatonfüred és Siófok díszpolgára, a Pro Turismo kitüntetés birtokosa.

Művei

 • A Gyöngyösi csárda. Veszprém, 1956.
 • Veszprém megye a szabadságküzdelmekben. (Társszerző.) Veszprém, 1957.
 • Tihany és környéke. Veszprém, 1958.
 • A füredi Anna-bálok. (Társszerző.) Veszprém, 1959.
 • Előadások a Balatonról és a Bakonyról. Veszprém, 1961.
 • A vámosi csárda. Veszprém, 1967.
 • Balaton. (Társzerző.) Budapest, 1957.
 • A Balaton a magyar irodalomban. (Társszerző.) Veszprém, 1956.
 • Balatonfüred. Adalékok Balatonfüred történetéhez a kezdetektől 1945-ig. Veszprém, 1988.

Irodalom

 • ANTALFFY Gyula: Zákonyi Ferenc helytörténeti műve. = Magyar Nemzet, 1989. május 15.
 • MATYIKÓ SEBESTYÉN József: Varázslója a tájnak. A 80 esztendős Zákonyi Ferenc köszöntése. = Somogyi Néplap, 1989. augusztus 26.
 • MATYIKÓ SEBESTYÉN József: Zákonyi Ferenc a füredi Panteonban. = Új Horizont, 1993. 1. sz.
 • KANYAR József: A Balaton védő ügyvédje. 85 éve született Zákonyi Ferenc. = Új Horizont, 1994. 6. sz.
 • KARIKA Erzsébet: ~. Bibliográfia. Veszprém, 1995.
 • MATYIKÓ SEBESTYÉN József: Dr. Zákonyi Ferenc a Balaton szolgálatában. Balatonfüred, 2001.