Szerkesztő:Vplexikon

A Helyismeret wikiből

ABA Péter, 1897-ig Atyimovity Péter (Mohács, 1853.–Vp., 1908. máj. 17.) újságíró, szerkesztő. 1859-ben elveszítette hallását, 1866-ig a váci süketnéma intézet tanulója. 1869 és 1874 között betűszedő, majd dolgozott a Kereskedelmi Minisztériumban és a KSH-ban, később a MÁV-nál tisztviselő. Az 1880-as évektől a magyar siketnémák egyik szervezője, egyletek alapító tagja, lapok indítója és szerkesztője. A siketnéma érdekvédelemmel foglalkozó cikkei és tanulmányai a Siketnémák Lapjában, valamint a Siketnéma–Világ c., általa alapított és kiadott periodikában jelentek meg.