Karsai Károly

A Helyismeret wikiből
Karsai Karoly.jpg

KARSAI Károly (Győr, 1920 – Budapest, 1984. november 29.) népművelő, tanár. Győrben végezte a tanítóképzőt.

Élete

1945-ben Lepsénybe került, és a hadifogságból is ide tért vissza. 1946-ban Noszlopon tanító és a község szabadművelődési ügyvezetője. 1948-ban a Pápai Körzeti Szabadművelési Felügyelőség vezető-helyettese. 1949-től előbb Vp., majd Csongrád és Tolna megye népművelési vezetőjévé nevezték ki. Az ötvenes években került a Népművelési Minisztériumba. Ösztöndíjasként a Szovjetunióba ment, ahol kandidátusi fokozatot szerzett. Hat év után hazatért és a Népművelési Intézet tudományos főmunkatársaként dolgozott haláláig. Kiemelkedő eredményeket ért el a művelődési élet szervezésében.

Irodalom

  • KÖNCZÖL Imre: Dr. Karsai Károly 1920–1984. = Horizont, 1985. 1. sz.