Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer

A Helyismeret wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Fdanko (vitalap | szerkesztései) 2009. március 12., 19:54-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (röviden KSZR) a falvak, kistelepülések lakói számára közvetíti a hazai könyvtári rendszer egésze által nyújtott szolgáltatásokat. A KSZR koncepcióját a Könyvtári Főosztály által felkért és működtetett stratégiai munkabizottság dolgozta ki 2004-2005-ben. A rendszer megvalósulása révén jelentős esély nyílik arra, hogy a falvak lakossága ugyanahhoz az információ- és dokumentumvagyonhoz juthasson hozzá, mint a városokban élők. Az országosan elérhető könyvtári szolgáltatások közvetítése - köztük az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatásai is - a helyi igények szerint könyvtárépület, könyvtári szolgáltató hely, illetve könyvtárbusz működtetése révén valósulhat meg.

Felépítése

A rendszer négyféle ellátási formát támogat a szolgáltatást fogadók és közvetítők szerint
 1. Önálló könyvtár fenntartása esetében (3000-5000 fős településen)
  Az Önálló könyvtár esetében az önkormányzatnak biztosítania kell a könyvtári helyiséget és a személyzetet. A KSZR ebben az esetben elsősorban kiegészítő megrendelhető szolgáltatásokat nyújt (könyvtárközi, rendezvények, továbbképzések stb.) azoknak a nagyobb községeknek, ahol az önkormányzat továbbra is önálló könyvtárat, azaz alapító okirattal rendelkező intézményt tart fenn.
 2. Könyvtári szolgáltató helyek esetében (1000-3000 fős településen)
  Kisebb községekben, ahol nem tart fenn könyvtárat az önkormányzat, hanem szolgáltatási szerződés megkötésével tesz eleget könyvtárellátási kötelezettségének. Ebben az esetben az önkormányzat szolgáltató helyet biztosít, a könyvtárost vagy az önkormányzat alkalmazza vagy a KSZR-től megrendeli. A szolgáltató könyvtár (a megyei vagy nagyobb városi) – szerződés szerint – minden megrendelt könyvtári szolgáltatást: kurrens, feldolgozott könyveket, folyóiratokat, egyéb dokumentumokat, elektronikus információkat, rendezvényeket, gyerekprogramokat, továbbképzéseket stb. biztosít.
 3. A könyvtári szolgáltató helyek esetében a könyvtári szolgáltatást fogadók között egyéb szervezetek is lehetnek, pl. teletékák, teleházak stb. is fogadhatják és közvetíthetik a könyvtári szolgáltatást.
 4. Könyvtárbusz (elsősorban 1000 fő alatt)
  Azokban a régiókban ajánlott, ahol elsősorban aprófalvas települések vannak. A mozgókönyvtári ellátás a kistérségek együttműködésével valósítandó meg. Egy-egy busz kb. 50 000 lakost lát el úgy, hogy minimálisan kétheti gyakorisággal látogat meg egy-egy kistelepülést. Országosan az ellátandó lakosság száma szerint távlataiban kb. 30 mozgókönyvtárral kell számolni a program teljes megvalósítása esetén.

A KSZR működési infrastruktúrája

A szolgáltató könyvtár részéről
 1. Olyan korszerű integrált számítógépes rendszert (szoftver, megfelelő nagyságrendű szerver, munkaállomások) kell működtetnie, amely alkalmas a kistelepülések állományának feltárására, a gyarapodások nyilvántartásba vételére és webes felületen történő szolgáltatására.
 2. A dokumentum-ellátáshoz megfelelő tároló és feldolgozó hely, valamint a szállításhoz megfelelő gépkocsi szükséges..
A szolgáltatást fogadó könyvtár részéről
 1. A korszerű ellátást lehetővé tevő épület, berendezés és technikai felszereltség.
 2. Szélessávú Internet-elérhetőség és szükség szerint felhasználói és személyzeti munkaállomások.

Külső hivatkozás

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Könyvtári Intézet