Heiko

A Helyismeret wikiből

HEIKO (10–11. század) Az (Aiko, Eyko, Eyka) Ajka nemzetség őse. István király feleségével, Gizellával jött Magyarországra. Gizellát nem csupán papok, hanem bajor lovagok is kísérték. Vitézei nem svábok, mint a Géza alatt beözönlöttek, hanem bajorok. A trónharcok után Gizellával együtt hívei is kénytelenek menekülni. Jobbára csak a Géza kori sváb lovagok, valamint a bajorok közül néhány egy falus hospes maradhattak. Közülük való az Ajka (Heiko) is.

Irodalom

  • GYŐRFFY György: István király és műve. Bp., 1977.
  • TILHOF Endre: Ajkai életrajzi lexikon. Ajka, 2003.