„A Bakony Egyesület jegyzőkönyvei/Kultúra, ismerkedési est, bálok, koncertek” változatai közötti eltérés

A Helyismeret wikiből
a (A jegyzőkönyvek alapján a tagokról az alábbi névsor állítható össze)
a (A jegyzőkönyvek alapján a tagokról az alábbi névsor állítható össze)
13. sor: 13. sor:
 
=A jegyzőkönyvek alapján a tagokról az alábbi névsor állítható össze=
 
=A jegyzőkönyvek alapján a tagokról az alábbi névsor állítható össze=
 
{|
 
{|
|-align="center"
+
|-align="left"
 
|
 
|
 
*Adami János kőfaragó mester
 
*Adami János kőfaragó mester
 
*Adorján Sándor Zircen dohányárudája volt, nótaszerző
 
*Adorján Sándor Zircen dohányárudája volt, nótaszerző
 
*Agárdi Jenő dr. Veszprém
 
*Agárdi Jenő dr. Veszprém
|-align="center"
+
|
 +
*Agárdi Jenő dr. Veszprém
 +
*Amberg András kereskedő
 +
*Amberg József fakereskedő
 
|}
 
|}
  

A lap 2022. március 4., 12:12-kori változata

Kultúra, ismerkedési est, bálok, koncertek

Az, hogy a zirci idegenforgalom ilyen eredményes lett a múlt század harmincas éveiben, nemcsak a Bakony hegyvidék szépségeinek, a kitűnő természeti adottságoknak volt köszönhető, hanem Zirc évszázados szellemi értékeinek is. Az egyesület által kiadott prospektusokban felhívták a figyelmet a legrégibb műemlékre, a 13. századi pillérkötegre, a barokk apátsági templom látnivalóira. A 65.000 kötetes apátsági könyvtár nevezetességeire, főleg a könyvtár nagytermét díszítő, szent Bernát életéből vett jeleneteket ábrázoló két hatalmas, Franciaországból idekerült gobelinre, valamint a Wilde Mihály által készített intarziákra. Az apátsági régiséggyűjtemény megtekintését is ajánlották, kívánságra ezeknek csoportos látogatását megszervezték. Láthatók voltak az egyiptomi gyűjtemény (múmia, szobrok, feliratok), római, népvándorláskori emlékek, „Bakonyiensia” címen bakonyi, főleg Zirc környékén talált természeti emlékek, festmény- és érmegyűjtemény.
Az 1814-ben megalkotott angolpark több száz fafajtával, egzotikus, ritka növényeivel, a halastó a hattyúkkal, a parton sétáló pávákkal is nyitva állt a közönség előtt. A nyaraló közönséget szívesen invitálták esténként, vacsora utáni összejövetelekre. Rendszeresen tartottak ismerkedési esteket is. 1935-ben a „Veszprém – Bakony – Balaton hét” ünnepségeiben részt óhajtottak venni, terveik között szerepelt vadászati- és agancskiállítás, fogatverseny, és egy szabadtéri előadás a Cuha völgyében, a „Szép Ilonka” c. színmű megrendezésével. A strandon „Velencei estet” kívántak rendezni, Az est rendezősége nevében vitéz Gajzágó Gyula, Szokoly Frigyes és Wolf László elvállalták a villany bevezetését a strandra – céljuk az is volt, hogy így a strandoló közönséget rádióval szórakoztassák. A „Velencei est” programja délutáni úszóversennyel kezdődött, majd mókás játékokkal szórakoztatták a közönséget. Este lampionvilágítás volt, tűzijáték, majd tánc és mulatság hajnalig. Bálok. Az egyesület működéséhez szükséges anyagi fedezet részben a tagdíjakból, valamint a lakáskiadóktól és vendéglősöktől kapott hozzájárulásból, másrészt a téli szezonban tartott műsoros estek bevételéből származott. Érthető, hogy nagy súlyt fektettek ezeknek a megrendezésére. 1933. január 8-án az egyesület szervezésében megtartott műsoros estély tiszta bevétele 335 pengő volt. 1934. január 6-án tartott műsoros est tiszta bevétele 156 pengő volt, az előző évinek csak a fele. Az est színvonaláért köszönetet mondtak Létray Gyula karnagy úrnak, a Zirci Filharmonikusoknak, Székely Artúr rendezőnek, Rhosóczy Gabriella és Felber Pál veszprémi vendégszereplőknek, Scherer Manci, Neuhauser Mariska és Droksch Sándor műkedvelőknek, továbbá az élelmiszerek eladásánál résztvevő zirci hölgyeknek. 1943. április 16-án megtartott közgyűlésen úgy határoztak, hogy az egyesület csaknem teljes készpénzvagyonát, 500 pengőt a Reguly szobor felállítására adományozzák. Ezzel az egyesület alapszabályában foglaltakat teljesítették, hiszen Zirc nagy szülöttének, a magyarságkutató nyelvésznek állítottak emléket. Másrészt a háborús körülmények között mindinkább elértéktelenedő pénzt nemes célra fordították.

Egy hajdani nyaraló visszaemlékezése

A mai Zircen is sokan emlékeznek arra, hogy családjuk, rokonaik, ismerőseik lakást adtak ki a nyaralóknak. Nemcsak jövedelemforrás volt számukra, hanem sokszor évekig, évtizedekig tartó kapcsolat alakult ki, jó ismerősökké, barátokká is váltak a visszatérő vendégeikkel. A mi családunkban is hasonló történetről tudok beszámolni. A Budapesti Hitelbank tisztviselői körében is népszerűvé vált a bakonyi nyaralás lehetősége, két család is gyakran megfordult nyaranta a Bakony fővárosában. Ahogy a Zirc és Vidéke 1935. nyári számában közölték, dr. Szabó Lászlóné László fiával, és Koronczy Ferencné Vera és Imre gyermekével Budapestről megérkeztek Zircre. Ezzel a két családdal a mai napig kapcsolatban áll a mi családunk.
Dr. Szabó László, aki 1935-ben 11 éves volt, a háború után Libanonba került, mint a keleti nyelvek professzora, jezsuita szerzetes, a Bejrúti Szent József egyetem professzora lett. Ma, 88 éves korában kérésemre így emlékezett vissza a zirci nyaralásokra: "Örömmel írok zirci emlékeimről. Tíz éves lehettem, amikor szüleimmel először ismertük meg a Bakonyt. Mi és több pesti kirándulócsalád az u.n. "bakonyi filléres gyorsvonat" alkalmából jutottunk Zircre, ahol a Bakony Egyesület bizottsága fogadott. Minket két nagyon művelt és szolgálatkész fiatalember vezetett, a két Wolf testvér (később Cuhavölgyi), akikkel maradandó barátságba kerültünk. Abban is segítettek, hogy kényelmes vendéglátást találjunk nyárra, először Piedléknél, később Kövessiéknél a Vajda Ödön utcában, Udvardyéknál az Ányos Pál utcában, Wolféknál a Deák Ferenc utcában. 1934 és 1942 között minden nyáron leutaztunk. 1942 után már csak a szüleim, mert beléptem a jezsuita rendbe, ahol most ünneplem 70 évi szerzetességemet. A Bakony Egyesület nagyon aktív volt. Sokat kirándultunk, főleg a Wolf testvérek vezetésével. Voltunk Kardosréten, Tündérmajorban, a Gerence-völgyében. Bakonybélbe szekérkaravánnal mentünk (busz még akkor nem volt). A bencés apát úr kedvesen fogadott, hiszen ismerte és becsülte a kirándulásokat szervezőket. Persze vasúton mentünk Csesznekre, Bakonyszentlászlóra, a közelebbi környékre pedig az ipari kisvasúton. Nagyon élveztem a zirci nyarakat. Szép misékre és zsolozsmákra is mentünk az apátsági templomba. Kulcsunk is volt az "angolkertbe" (ezt egy szóban írták akkor), ahol a pávák lehullott tollait gyűjtöttem. Szép strand is épült a Bakony Egyesület kezdeményezésére. A Rákóczi téren kiváló cukrászda volt, a Piedl-féle cukrászda, és a híres Hindler étterem, ami kaszinónak is szolgált. Mindenki megcsodálta az akkor fiatal szépséges Hindlernét.Zirc már a harmincas években kulturált turistaközpont lehetett. Emlékszem, hogy a nyári hőségben az utcákat is öntözték. Ennyi talán elég."
Örülök, hogy sikerült egy személyes visszaemlékezést is idézni, bizonyára már csak kevesen vannak, akik még élnek, és emlékeznek az akkori nyarakra. Ezzel az írással egyrészt tiszteletemet szeretném kifejezni zirci őseink iránt, akik csaknem 300 éve itt éltek, dolgoztak, sokat tettek a településért, mint tisztes iparos emberek. Remélem, hogy ezzel én is hozzájárulok ahhoz, hogy napjainkban is méltóképpen emlékezzünk rájuk, akik saját korukban is példát mutattak. Másrészt köszönetemet szeretném kifejezni családomnak, és mindazoknak, akik munkámban segítettek, adatokat pontosítottak, biztattak. Remélem, hogy ez a Zirc egyik aranykorának tekinthető évtized az összefogás, jó hozzáállás, önzetlenség példájával ma is mintaértékű.

A jegyzőkönyvek alapján a tagokról az alábbi névsor állítható össze

 • Adami János kőfaragó mester
 • Adorján Sándor Zircen dohányárudája volt, nótaszerző
 • Agárdi Jenő dr. Veszprém
 • Agárdi Jenő dr. Veszprém
 • Amberg András kereskedő
 • Amberg József fakereskedő • Agárdi Jenő dr. Veszprém
 • Amberg András kereskedő
 • Amberg József fakereskedő
 • Antalfi Lestár lókúti, bakonynánai plébános
 • Árvay György m. kir. állampénztári tanácsos
 • Baumel Sámuel kereskedő, méteráru boltos
 • Becske Zoltán villamossági cikkek, „Bakony kristályvíz” mozi üzemeltetője, vállalkozó
 • Belák Endre dr. vármegyei tiszti főorvos
 • Birovszky Gyula
 • Borenich Kálmán tanár
 • Borián Elréd dr. plébános Porva, Bnána
 • Breinich Hilda gépíró, tisztviselő
 • Chapó István
 • Czakó József ipari tanonciskola igazgatója
 • Czobor Béla kéményseprő mester
 • Czobor Gyula tűzrendészeti felügyelő
 • Czobor Miklós zirci főszolgabíró
 • Czobor Miklós id.nyugalmazott tanító
 • Czobor Pál
 • Cseh László
 • Csekme Károly
 • Cser Cézár OCist rendi esperes
 • Cseresnyés Jenő dr. kir. közjegyző
 • Cseresnyés László dr. ügyvéd
 • Csokonay György dr.
 • Csokonay Zsigmond OCist ker. esperes, ciszterci tanár, tanfelügyelő
 • Dégi Antal
 • Droksch Adolf órás, ékszerkereskedő
 • Erdey Mária
 • Farkas Antal
 • Fegyveres Ferenc takarékpénztár vezető
 • Fehér György
 • Fischer Lajos dr. pénzeskúti földbirtokos
 • Forst Ferenc dr. fogorvos
 • Füredi László körjegyző Olaszfalu
 • Gábor Ödön vitéz dr.
 • Gajzágó Gyula vitéz kir. végrehajtó
 • Gasparics Vince
 • Gerlei Ferenc kir. telekkönyvvezető
 • Gertl József
 • Gfellner József körjegyző Bakonybél
 • Gyulai Gyula
 • Halász Ferenc dr. járási állatorvos
 • Halász Piusz dr. OCist, teológiai tanár
 • Hamuth János dr. polgármester Pápa
 • Hebling Sándor vendéglős „Bergli”
 • Hegyi Kapisztrán dr. OCist apáti titkár
 • Herceg Valér plébános Esztergár
 • Hoffer Imre kocsmáros és mészáros
 • Holitscher Károly orsz.gyűl. képviselő, csetényi földbirtokos
 • Holl András
 • Holly Emil bádogos vízvezetékszerelő
 • Horváth Antal dr. kir. járásbíró
 • Horváth Ernő
 • Horváth Ferenc körjegyző Borzavár
 • Horváth József Porva
 • Horváth Kázmér Szentgotthárd
 • Horváth Konstantin dr. OCist zirci perjel
 • Horváth Lajos dr. Veszprém vármegye alispánja
 • Horváth Szaléz dr.OCist teológiai tanár
 • Huff János Bakonynána
 • Huff József Bakonynána főerdőmérnök
 • Istenes Ferenc terménykereskedő
 • Járó Gábor
 • Jeszenszky Aurél
 • Jókay Ihász Miklós dr. gazdasági főtanácsos
 • Kádár Antal
 • Kasper János id. kőműves és ácsmester
 • Kasper József építőmester
 • Kasper Kálmán cementárú műhely, kőművesmester
 • Kasper Pál
 • Kaufmann József
 • Kaufmann Lajos apátsági főszakács
 • Kemenes Pál tanár
 • Kende Ádám dr. Pápa
 • Kenessey Zoltán dr. vármegyei másodfőjegyző
 • Kerschbaummayer Henrik ipariskola igazgatója
 • Kertész Károlyné
 • Kiss Szerafin bakonybéli házgondnok, perjel
 • Kolb Ciprián dr. Borzavár
 • Koller Károly dr. körorvos
 • Kostyelik Kajetán ciszterci házgondnok
 • Körmendy István dr. szolgabíró Zirc
 • Kőrös István cipészmester
 • Körös János pékmester
 • Kőrösy Zoltán dr. ügyvéd
 • Kőszegi Béla szabó, ruhakereskedő
 • Kövesi Gyula id. cipészmester
 • Kukányi Béla dr.kir. járásbíró
 • Kukoda János
 • Kukoda Miklós OCist zirci plébános, esperes
 • Kuntzl Ernő dr. ügyvéd
 • Kurdy Rudolf körjegyző Bakonyszentkirály
 • Küzdi Aurél OCist, zirci plébános, apáti irodaigazgató


Lakatos Lajos dr. fogorvos, Lambert István asztalos, Létray Gyula apátsági karnagy, énektanár, Lier Frigyes , Ligeti Lajos jegyző, Link Nándor zirci bíró, Liptai Béla zirci állomásfőnök, Luksz Sándor dr. zirci kórházigazgató, járási tisztifőorvos, Masszi József kántortanító Zircen, Mészáros József, Molnár Rajmund dr. OCist. hittudományi doktor, Molnár István Bakonynána, Naszályi Emil dr. OCist teológiai tanár, Odry Lehelné, Ott Lajos nyomda, könyvkereskedés Zirc, Ott László lakatosmester, autójavító műhely, Pálfi József, Pápay János apátsági erdőmérnök, Pataky Sándor községi irodatiszt, Pellion László m. kir. állampénztári főtiszt, korábban kórházi gondnok, Piedl András ifj. cukrász Zircen, Pisztel Jenő körjegyző Bakonyszentlászló, Pleva László telekkönyvvezető, Pomázi Celesztin, Pulay József dr. királyi közjegyző, Punk Antal mészáros hentes Zircen, Puskás István dr., Rácz Dezső kereskedő, Radly Lajos, Rauzer János járásbírósági altiszt, Rentz István dr. főszolgabíró, Rimaszombati Imre dr. ügyvéd, Rosenberger Mór vaskereskedő, Ruzsonyi Béla dr. állatorvos, Sántha Olivér, Scherer Endre kereskedő, Scherer János dr. szolgabíró Veszprém, Schvarner Gyula, Skobrák Ferenc, Somló Ferenc Óbánya, Stark József Borzavár tanító (Szántóra magyarosított), Stein Ferenc terménykereskedő, Steiner József Románd, Stenzel Károly, Streibl Miklós vendéglője volt a Bagolyvárban, Sült Lajos dr. járási főszolgabíró, Sümeghy László dr. szolgabíró, Szabó Ferenc, Szabó Jenő apátsági alkalmazott, Szabó Vilmos apátsági alkalmazott, Szalay János zirci bíró, Szász Kálmán dr. Veszprém, Székely Artúr OCist., Szemmelweisz Ferenc dr. körorvos Zirc, Szemmelweisz Károly dr. kórházigazgató Zirc, Szigethy László dr. ipartestületi ügyész, ügyvéd, járásbírósági elnök, Szilágyi Miklós vitéz, „kávés” a mozi helységben, Szita László pék Zircen, Szokolszky Jenő jegyző, Szokoly Frigyes dr., Szokoly János községi főjegyző, Szupper István, Takács Győző dr., kórházi orvos, Teke László Dudar, Tomay Győző villamosság, Tóth Ágoston számvevő, Tóth Aurél dr.ügyvéd, apátsági jogtanácsos,Tóth Béla dr., Tóth György, Tóth Jenő dr., Tóth Sándor földbirtokos, Udvardy Antal festő vállalkozó,Vajda István ifj., Valent András, Varga Béla orvostanhallgató, Varga Gyula községi jegyző, Varga Virgil dr. OCist, Várkonyi Fidél dr. OCist zirci esperes, teológiai tanár, Veilandics (Várhegyi) Mátyás kántortanító, Veimper János, Veress Béla postamester, Veress Zoltán, Vizer Endre járásbírósági irodai kezelő, Walla Ferenc tündérmajori földbirtokos, Walla Tibor kardosréti földbirtokos, Walleshausen Alfréd vitéz, Weber Arnulf jószágkormányzó, gazdasági főtanácsos, Weber Ferenc kőművesmester, Wéber (Vándor) Ferenc ifj. építész, Wetzl Nándor községi bíró, Wilde Béla műbútorasztalos, Windhoffer Ernő tanító, Wittmann Mihály építőmester, Wolf Ferenc (Cuhavölgyi) állatorvos, Wolf János ácsmester vállalkozó, zirci bíró, Wolf László (Czuhavölgyi) középiskolai tanár, Xeravits József férfiszabó, Polgári Olvasókör elnöke, Zádor István dr. OCist apátsági titkár,, Zalai János dr. zirci gyógyszerész, Zemplén György dr. OCist, a teológiai főiskola igazgatója, Zimay Ödön dr. zirci járásbíróság elnöke, Zsigmond János piarista tanár, szakíró.

Előzmény