You are looking at the HTML representation of the XML format.
HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.
Specify the format parameter to change the output format.
To see the non HTML representation of the XML format, set format=xml.
See the complete documentation, or API help for more information.
<?xml version="1.0"?>
<api>
 <query-continue>
  <allpages gapcontinue="Reguly_Antal" />
 </query-continue>
 <query>
  <pages>
   <page pageid="4102" ns="0" title="Redl Gusztáv">
    <revisions>
     <rev contentformat="text/x-wiki" contentmodel="wikitext" xml:space="preserve">REDL Gusztáv (Tapolca, 1853. jan. 28.–Tapolca, 1917. márc. 25.) tanár.

=Élete=

Az érettségi után egy ideig számvevő tiszt volt, majd 1874-től a Tapolcai Felső Népiskola rajztanára, 1883 és 1912 között igazgatója. Az intézetet 1895-ben (az Ő kezdeményezésére) polgári iskolává szervezték. Aktív munkát végzett a polgári iskolai tanárok körében és a város közéletében. Természettudósként gyűjtötte és rendszerezte a környék növény- és állatvilágát, ásványait és kőzeteit. Gyűjteményének egy részét Lóczy Lajos kérésére átadta a Földtani Intézetnek. A balatoni kutatásokat összefogó monográfia-sorozat többször is hivatkozik erre a gyűjteményre. A Tapolcai Tavas-barlang kialakulásáról elsőként adott szakszerű magyarázatot. Az iskola bejárata felett emléktáblája van.

==Művei==

*Tapolczán gyűjtött lepkék jegyzéke. 1894.
*A tapolczai járás rovarai. 1894.

==Irodalom==

*KOLLÁNYI Ödön: ~ (1853–1917). = Tapolcai Lapok, 1917. ápr. 1.
*A Tapolczai Állami Polgári Fiúiskola értesítője 1916–17 tanévről. Tapolca, 1917.
*TÓTH József: ~ 1853–1917. Tapolca, 1992. (Tapolcai füzetek 10.)

[[Category:Életrajzok]]</rev>
    </revisions>
   </page>
   <page pageid="4108" ns="0" title="Regnard Gergely">
    <revisions>
     <rev contentformat="text/x-wiki" contentmodel="wikitext" xml:space="preserve">[[Image:Regmard Gergely.jpg|thumb]] 

REGNARD Gergely (Ottmachau, 1678. aug. 11.–Heinrichau, 1732. szept. 27.) apát. Zirci apát. 

= Élete =

Sziléziai ciszterci szerzetes, 1715 és 1725 között a Zirci Apátság adminisztrátora. Társaival együtt Pápáról irányította a Zirci Apátság és a falu újjáélesztését. 1725-ben Heinrichau és Zirc apátjává választották. Megtanult magyarul, telepeseket hívott Nagytevelre, Bakonykoppányba és más falvakba irányította őket. 1726-ban elkészítette Witwer Atanáz karmelita építésszel az új zirci monostor terveit. Még ebben az évben négy szerzetessel a zirci ideiglenes házukba költözött, abba az emeletes épületbe, amely ma is áll a bakonybéli út torkolatával szemben. Személyesen jelölte ki a templom és a kolostor helyét, felkereste az apátság előszállási birtokát. Az építkezés költségeire 12 ezer forintot adott a zirci adminisztrátornak. Bécsben kőműves-csapatot szervezett, akik a következő év márciusában elkezdték az építkezést. 1727-ben ismét járt Zircen és Előszálláson, március 12-én lerakták az egy emeletes barokk monostor alapkövét. 

== Irodalom ==

*A Ciszterci Rend története 
*ALPÁR Lucián: A zirci apátság függetlenítésének kérdése. Budapest, 1942. 
*A hazai Ciszterci Rend emlékkönyve. Budapest, 1896.

[[Category:Életrajzok]]</rev>
    </revisions>
   </page>
  </pages>
 </query>
</api>